2015-09

NO IMAGE 過去の西小

白熱!運動会②

NO IMAGE 過去の西小

歯みがきで虫歯をなくそう!

NO IMAGE 過去の西小

力を合わせてがんばったよ!!

NO IMAGE 過去の西小

白熱!運動会①

NO IMAGE 過去の西小

最高の運動会!

NO IMAGE 過去の西小

運動会練習