2019-03

NO IMAGE 過去の西小

リサイクル講習会

NO IMAGE 過去の西小

修了式

NO IMAGE 過去の西小

生徒指導の先生の話

NO IMAGE 過去の西小

6年生・もも組の先生方

NO IMAGE 過去の西小

卒業式

NO IMAGE 過去の西小

卒業式 開会前

NO IMAGE 過去の西小

卒業式 体育館開場

NO IMAGE 過去の西小

5年生 卒業式準備

NO IMAGE 過去の西小

大掃除

NO IMAGE 過去の西小

体育館の壁面