2019-01

NO IMAGE 過去の西小

朝読書のようす

NO IMAGE 過去の西小

樹木植え

NO IMAGE 過去の西小

6年3組 社会科の授業

NO IMAGE 過去の西小

6年2組 算数の授業

NO IMAGE 過去の西小

さくら・もも組

NO IMAGE 過去の西小

ハナミズキ

NO IMAGE 過去の西小

3年3組 外国語活動

NO IMAGE 過去の西小

1年3組 おはなしパンダ

NO IMAGE 過去の西小

1年3組 給食のようす

NO IMAGE 過去の西小

1年2組 給食のようす